< Start

COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.275.620 1.287.720

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 32.945 568 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.275.620 1.287.720 32.945 568 0
     TOTAAL: 28.234 28.234 74 185 0
     TOTAAL: 142.956 142.508 20.224 26 0
     TOTAAL: 466.565 466.166 0 357 0
     TOTAAL: 64.856 65.232 0 0 0
     TOTAAL: 400.622 400.622 12.647 0 0
     TOTAAL: 172.387 184.958 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 877
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 3.093
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 2.035
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 246
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.584
SPORT VLAANDEREN 277.301
TOPSTUKKENFONDS 3.254

Totaal: 290.390