< Start

COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.306.182 1.322.633

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 17.145 1.133 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.306.182 1.322.633 17.145 1.133 0
     TOTAAL: 30.204 30.279 87 222 0
     TOTAAL: 143.943 157.847 3.337 669 0
     TOTAAL: 464.537 464.479 0 242 0
     TOTAAL: 64.892 66.380 0 0 0
     TOTAAL: 413.813 414.885 12.936 0 0
     TOTAAL: 188.793 188.763 785 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0