< Start

COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.106.086 1.123.988

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 31.381 567 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.106.086 1.123.988 31.381 567 0
     TOTAAL: 24.847 24.847 74 135 0
     TOTAAL: 117.369 119.211 19.906 26 0
     TOTAAL: 396.532 395.832 0 406 0
     TOTAAL: 58.208 58.223 0 0 0
     TOTAAL: 364.206 364.206 11.401 0 0
     TOTAAL: 144.924 161.669 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 856
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 1.844
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.847
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 880
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.441
SPORT VLAANDEREN 243.144
TOPSTUKKENFONDS 3.403

Totaal: 255.415