< Start

COMMISSIE VOOR BINNENLANDS BESTUUR, GELIJKE KANSEN EN INBURGERING (BIN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.832.267 4.737.250

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 4.477 748 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.832.267 4.737.250 4.477 748 0
     TOTAAL: 79.308 79.454 3.848 748 0
     TOTAAL: 122.947 121.357 100 0 0
     TOTAAL: 100.012 100.012 0 0 0
     TOTAAL: 4.530.000 4.436.427 529 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB AUDIT VLAANDEREN 612
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 16.345

Totaal: 16.957