< Start

COMMISSIE VOOR BINNENLANDS BESTUUR, GELIJKE KANSEN EN INBURGERING (BIN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.880.003 4.784.786

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 4.477 748 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.880.003 4.784.786 4.477 748 0
     TOTAAL: 83.018 83.164 3.848 748 0
     TOTAAL: 123.882 122.292 100 0 0
     TOTAAL: 89.505 86.705 0 0 0
     TOTAAL: 4.583.598 4.492.625 529 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB AUDIT VLAANDEREN 619
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 25.508

Totaal: 26.127