< Start < Commissie

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

Programma: WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

Code ISE: MP

Omschrijving ISE: WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN


Begrotingsartikel: MD0-9MHHAPA-OW

Omschrijving: WEGINFRASTRUCTUUR ALGEMEEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – ontwerp 5.562 0 0
2023 Opmaak – goedgekeurd 5.562 0 0
2023 Opmaak - ontwerp 5.562 0 0 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 4.526 0 0 VR 2023 1205 MED.0167-11 BBT MOW.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 5.027 0 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 5.027 0 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 5.027 0 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 5.027 0 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 4.594 0 0
2022 Opmaak - ontwerp 4.594 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf