< Start < Commissie

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT MOW

Programma: ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

Code ISE: ML

Omschrijving ISE: MODI-OVERSCHRIJDEND MOBILITEITSBELEID


Begrotingsartikel: MB0-9MFHALA-OP

Omschrijving: ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 482 0 0 VR 2024 1705 MED.0175-9 BBT MOW.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 0 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf