< Start < Commissie

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID (LAN)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT LV

Programma: LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ

Code ISE: KB

Omschrijving ISE: LAND- EN TUINBOUW


Begrotingsartikel: KB0-9KDBTBC-OW

Omschrijving: FONDS GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 0 386 0 VR 2024 1705 MED.0175-27 BBT Landbouw.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 500 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 0 500 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 0 500 0
2023 Opmaak - ontwerp 0 500 0 VR 2022 2810 MED.0398-15 BBT Landbouw.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf