< Start < Commissie

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND

Code ISE: HA

Omschrijving ISE: BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN


Begrotingsartikel: HB0-9HBAAAD-OI

Omschrijving: BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 88 0 0 VR 2024 1705 MED.0175-25 BBT Cultuur.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 88 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 88 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf