< Start < Commissie

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR ONDERWIJS (OND)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

Programma: KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS

Code ISE: FD

Omschrijving ISE: KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS


Begrotingsartikel: FC0-9FDDTDG-OW

Omschrijving: SPECIFIEKE LOONBETALINGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak – goedgekeurd 0 90.502 0
2023 Opmaak - ontwerp 0 90.502 0 VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 0 90.502 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 0 90.502 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 90.502 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 0 90.502 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 0 84.566 0
2022 Opmaak - ontwerp 0 84.566 0 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf
2021 uitvoering 0 93.489 0 VR 2022 2005 MED.0181-9 BBT Onderwijs.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf