< Start < Commissie

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR BRUSSEL EN DE VLAAMSE RAND EN DIERENWELZIJN (BRU)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BRUSSEL

Code ISE: SE

Omschrijving ISE: BRUSSEL


Begrotingsartikel: SJ0-1SGI2EC-WT

Omschrijving: DE VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN HET NEDERLANDS IN DE HOOFDSTAD


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.082 1.250 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 1.082 1.250 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 1.074 1.242 0
2023 Opmaak - ontwerp 1.074 1.242 0 VR 2022 2810 MED.0398-9 BBT Brussel.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 1.424 867 0 VR 2023 1205 MED.0167-15 BBT Brussel.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 1.255 1.255 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 1.255 1.255 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.255 1.255 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 1.255 1.255 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 622 622 0
2022 Opmaak - ontwerp 622 622 0 VR 2021 2810 MED.0372-2 BBT Brussel.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf