< Start < Commissie

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, en TOERISME (BUI)

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Code ISE: SL

Omschrijving ISE: ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Begrotingsartikel: SA0-1SOA4LD-WT

Omschrijving: FONDS ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Bedragen (x 1000€):

Download