< Start < Commissie

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR WONEN EN ONROEREND ERFGOED (WON)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED

Programma: ONROEREND ERFGOED

Code ISE: QC

Omschrijving ISE: KWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORG


Begrotingsartikel: QG0-1QGG2CB-WT

Omschrijving: ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 117.855 75.571 0 VR 2024 1705 MED.0175-15 BBT Onroerend Erfgoed.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 117.763 105.624 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 117.763 105.624 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 113.371 105.624 0
2023 Opmaak - ontwerp 113.371 105.624 0 VR 2022 2810 MED.0398-1BIS BBT Onroerend Erfgoed.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 126.117 89.728 0 VR 2023 1205 MED.0167-12 BBT Onroerend erfgoed.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 111.487 93.906 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 111.487 93.906 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 111.487 93.906 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 111.487 93.906 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 105.251 92.979 0
2022 Opmaak - ontwerp 105.251 92.979 0 VR 2021 2810 MED.0372-17 BBT Onroerend Erfgoed.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf