< Start < Commissie

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR WONEN EN ONROEREND ERFGOED (WON)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP WONEN

Programma: WONEN

Code ISE: QP

Omschrijving ISE: VRAAGZIJDE WONINGMARKT


Begrotingsartikel: QF0-1QDG4PB-IS

Omschrijving: WAARBORGFONDS SOCIALE LENINGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 135 135 0 VR 2024 1705 MED.0175-16 BBT Wonen.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 238 238 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 238 238 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 238 238 0
2023 Opmaak - ontwerp 238 238 0 VR 2022 2810 MED.0398-3BIS BBT Wonen.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 158 158 0 VR 2023 1205 MED.0167-13 BBT Wonen.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 260 260 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 260 260 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 260 260 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 260 260 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 260 260 0
2022 Opmaak - ontwerp 260 260 0 VR 2021 2810 MED.0372-23 BBT Wonen.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf