< Start < Commissie

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

Programma: WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

Code ISE: MQ

Omschrijving ISE: ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR


Begrotingsartikel: MD0-1MHH2QA-WT

Omschrijving: ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 212.225 211.022 0 VR 2024 1705 MED.0175-9 BBT MOW.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 204.378 204.051 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 204.378 204.051 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 181.378 181.051 0
2023 Opmaak - ontwerp 181.378 181.051 0 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 214.642 204.623 0 VR 2023 1205 MED.0167-11 BBT MOW.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 182.024 181.697 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 182.024 181.697 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 182.024 181.697 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 182.024 181.697 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 182.014 181.687 0
2022 Opmaak - ontwerp 182.014 181.687 0 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf