< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 2023_HIMM.pdf
Zie rekening VR 2024 1705 MED.0175-21 BBT Onderwijs en Vorming.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2023 1ste aanpassing – ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2023 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 228_Hoger Instituut Maria Middelares_BU2022.pdf
1.065 VR 2023 1205 MED.0167-3 BBT Onderwijs.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 92_F_D_228_MariaMiddelares_BA2022_ESR.pdf
1.216
2022 2de aanpassing – ontwerp 92_F_D_228_MariaMiddelares_BA2022_ESR.pdf
1.216 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 92_F_D_228_MariaMiddelares_BA2022_ESR.pdf
1.216
2022 1ste aanpassing – ontwerp 92_F_D_228_MariaMiddelares_BA2022_ESR.pdf
1.216 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 94_F_D_228_MariaMiddelares_BO2022_ESR.pdf
1.247
2022 Opmaak - ontwerp 94_F_D_228_MariaMiddelares_BO2022_ESR.pdf
1.247 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf