< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 224_Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid_BU2023.pdf
1.220.637 VR 2024 1705 MED.0175-10 BBT WVG.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 3_G_F_224_VUTG_BA2023_ART.pdf
1.283.270
2023 1ste aanpassing – ontwerp 3_G_F_224_VUTG_BA2023_ART.pdf
1.283.270 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 3_G_F_224_VUTG_BO2023_ART.pdf
1.260.935
2023 Opmaak - ontwerp 3_G_F_224_VUTG_BO2023_ART.pdf
1.260.935 VR 2022 2810 MED.0398-19 BBT WVG.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 224_Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid_BU2022.pdf
1.152.487 VR 2023 1205 MED.0167-1 BBT WVG.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd BIJL_1_G_F_224_VUTG_2BA2022_ART.pdf
1.178.180
2022 2de aanpassing – ontwerp BIJL_1_G_F_224_VUTG_2BA2022_ART.pdf
1.178.180 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 3_G_F_224_VUTG_BA2022_ART.pdf
1.164.355
2022 1ste aanpassing – ontwerp 3_G_F_224_VUTG_BA2022_ART.pdf
1.164.355 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 3_G_F_224_VUTG_BO2022_ART.pdf
1.137.308
2022 Opmaak - ontwerp 3_G_F_224_VUTG_BO2022_ART.pdf
1.137.308 VR 2021 2810 MED.0372-21 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf