< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: VIA NOORD ZUID KEMPEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 62_M_H_218_ViaNoordZuidKempen_BA2023_ESR.pdf
31.081
2023 1ste aanpassing – ontwerp 62_M_H_218_ViaNoordZuidKempen_BA2023_ESR.pdf
31.081 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 61_M_H_218_ViaNoordZuidKempen_BO2023_ESR.pdf
32.484
2023 Opmaak - ontwerp 61_M_H_218_ViaNoordZuidKempen_BO2023_ESR.pdf
32.484 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 218_Via Noord Zuid Kempen_BU2022.pdf
35.781 VR 2023 1205 MED.0167-11 BBT MOW.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 64_M_H_218_ViaNoordZuidKempen_BA2022_ESR.pdf
35.244
2022 2de aanpassing – ontwerp 64_M_H_218_ViaNoordZuidKempen_BA2022_ESR.pdf
35.244 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 64_M_H_218_ViaNoordZuidKempen_BA2022_ESR.pdf
35.244
2022 1ste aanpassing – ontwerp 64_M_H_218_ViaNoordZuidKempen_BA2022_ESR.pdf
35.244 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 64_M_H_218_ViaNoordZuidKempen_BO2022_ESR.pdf
36.145
2022 Opmaak - ontwerp 64_M_H_218_ViaNoordZuidKempen_BO2022_ESR.pdf
36.145 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf