< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Instelling: PMV GROEP


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering PMV_groepssjabloon.pdf
521.979 VR 2024 1705 MED.0175-28 BBT EWI.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 28tem35_E_B_191_PMVgroep_BA2023_ESR.pdf
654.675
2023 1ste aanpassing – ontwerp 28tem35_E_B_191_PMVgroep_BA2023_ESR.pdf
654.675 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 28tem35_E_B_191_PMVgroep_BO2023_ESR.pdf
632.996
2023 Opmaak - ontwerp 28tem35_E_B_191_PMVgroep_BO2023_ESR.pdf
632.996 VR 2022 2810 MED.0398-16 BBT EWI.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 29tem36_BU22_PMV_GROEP.pdf
533.052 VR 2023 1205 MED.0167-23 BBT EWI.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 29tem36_E_B_191_PMVgroep_BA2022_ESR.pdf
633.119
2022 2de aanpassing – ontwerp 29tem36_E_B_191_PMVgroep_BA2022_ESR.pdf
633.119 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 29tem36_E_B_191_PMVgroep_BA2022_ESR.pdf
633.119
2022 1ste aanpassing – ontwerp 29tem36_E_B_191_PMVgroep_BA2022_ESR.pdf
633.119 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 29tem36_E_B_191_PMVgroep_BO2022_ESR.pdf
833.127
2022 Opmaak - ontwerp 29tem36_E_B_191_PMVgroep_BO2022_ESR.pdf
833.127 VR 2021 2810 MED.0372-6 BBT Economie, Wetenschap en Innovatie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf