< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Instelling: SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 173_Site-Ontwikkeling Vlaanderen - nv (SOV)_BU2023.pdf
6.042 VR 2024 1705 MED.0175-28 BBT EWI.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 13_E_B_173_SiteOntwVl_BA2023_ESR.pdf
5.957
2023 1ste aanpassing – ontwerp 13_E_B_173_SiteOntwVl_BA2023_ESR.pdf
5.957 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 13_E_B_173_SiteOntwVl_BO2023_ESR.pdf
5.933
2023 Opmaak - ontwerp 13_E_B_173_SiteOntwVl_BO2023_ESR.pdf
5.933 VR 2022 2810 MED.0398-16 BBT EWI.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 173_Site-Ontwikkeling Vlaanderen - nv (SOV)_BU2022.pdf
6.588 VR 2023 1205 MED.0167-23 BBT EWI.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 13_E_B_173_SiteOntwVl_BA2022_ESR.pdf
6.588
2022 2de aanpassing – ontwerp 13_E_B_173_SiteOntwVl_BA2022_ESR.pdf
6.588 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 13_E_B_173_SiteOntwVl_BA2022_ESR.pdf
6.588
2022 1ste aanpassing – ontwerp 13_E_B_173_SiteOntwVl_BA2022_ESR.pdf
6.588 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 13_E_B_173_SiteOntwVl_BO2022_ESR.pdf
6.640
2022 Opmaak - ontwerp 13_E_B_173_SiteOntwVl_BO2022_ESR.pdf
6.640 VR 2021 2810 MED.0372-6 BBT Economie, Wetenschap en Innovatie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf