< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: SCHOOL INVEST


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 150_School Invest - nv (SI)_BU2023.pdf
126.653 VR 2024 1705 MED.0175-21 BBT Onderwijs en Vorming.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 48_F_D_150_Schoolinvest_BA2023_ART.pdf
141.734
2023 1ste aanpassing – ontwerp 48_F_D_150_Schoolinvest_BA2023_ART.pdf
141.734 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 47_F_D_150_Schoolinvest_BO2023_ART.pdf
121.010
2023 Opmaak - ontwerp 47_F_D_150_Schoolinvest_BO2023_ART.pdf
121.010 VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 150_School Invest - nv (SI)_BU2022.pdf
155.513 VR 2023 1205 MED.0167-3 BBT Onderwijs.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 50_F_D_150_Schoolinvest_BA2022_ART.pdf
158.367
2022 2de aanpassing – ontwerp 50_F_D_150_Schoolinvest_BA2022_ART.pdf
158.367 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 50_F_D_150_Schoolinvest_BA2022_ART.pdf
158.367
2022 1ste aanpassing – ontwerp 50_F_D_150_Schoolinvest_BA2022_ART.pdf
158.367 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 50_F_D_150_Schoolinvest_BO2022_ART.pdf
119.511
2022 Opmaak - ontwerp 50_F_D_150_Schoolinvest_BO2022_ART.pdf
119.511 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf