< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 21_S_A_73_EVDigitaalVl_BA2023_ART.pdf
94.312
2023 1ste aanpassing – ontwerp 21_S_A_73_EVDigitaalVl_BA2023_ART.pdf
94.312 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 21_S_A_73_EVDigitaalVl_BO2023_ART.pdf
77.043
2023 Opmaak - ontwerp 21_S_A_73_EVDigitaalVl_BO2023_ART.pdf
77.043 VR 2022 2810 MED.0398-13 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 73_Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen (EV DV)_BU2022.pdf
131.445 VR 2023 1205 MED.0167-9 BBT Digitalisering en FM.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 23_S_A_73_EVDigitaalVl_BA2022_ART.pdf
79.205
2022 2de aanpassing – ontwerp 23_S_A_73_EVDigitaalVl_BA2022_ART.pdf
79.205 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 23_S_A_73_EVDigitaalVl_BA2022_ART.pdf
79.205
2022 1ste aanpassing – ontwerp 23_S_A_73_EVDigitaalVl_BA2022_ART.pdf
79.205 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 23_S_A_73_EVDigitaalVl_BO2022_ART.pdf
70.710
2022 Opmaak - ontwerp 23_S_A_73_EVDigitaalVl_BO2022_ART.pdf
70.710 VR 2021 2810 MED.0372-4 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf