< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Instelling: MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 50_Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)_BU2023.pdf
4.146 VR 2024 1705 MED.0175-13 BBT Omgeving en Natuur.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 37_Q_E_50_SARMinaraad_BA2023_ESR.pdf
4.137
2023 1ste aanpassing – ontwerp 37_Q_E_50_SARMinaraad_BA2023_ESR.pdf
4.137 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 37_Q_E_50_SARMinaraad_BO2023_ESR.pdf
3.997
2023 Opmaak - ontwerp 37_Q_E_50_SARMinaraad_BO2023_ESR.pdf
3.997 VR 2022 2810 MED.0398-24BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 50_Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)_BU2022.pdf
3.943 VR 2023 1205 MED.0167-26 BBT Omgeving.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 38_Q_E_50_SARMinaraad_BA2022_ESR.pdf
3.938
2022 2de aanpassing – ontwerp 38_Q_E_50_SARMinaraad_BA2022_ESR.pdf
3.938 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 38_Q_E_50_SARMinaraad_BA2022_ESR.pdf
3.938
2022 1ste aanpassing – ontwerp 38_Q_E_50_SARMinaraad_BA2022_ESR.pdf
3.938 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 38_Q_E_50_SARMinaraad_BO2022_ESR.pdf
3.758
2022 Opmaak - ontwerp 38_Q_E_50_SARMinaraad_BO2022_ESR.pdf
3.758 VR 2021 2810 MED.0372-15 BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf