< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 12_K_F_3_FIVA_BA2022_ESR.pdf
4.417
2022 1ste aanpassing – ontwerp 12_K_F_3_FIVA_BA2022_ESR.pdf
4.417 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 12_K_B_3_FIVA_BO2022_ESR.pdf
3.619
2022 Opmaak - ontwerp 12_K_B_3_FIVA_BO2022_ESR.pdf
3.619 VR 2021 2810 MED.0372-13 BBT Landbouw en Visserij.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 3_Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA)_BU2021.pdf
4.170 VR 2022 2005 MED.0181-3 BBT LV.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 12_K_B_3_FIVA_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
12_K_B_3_FIVA_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
4.169
2021 1ste aanpassing – ontwerp 12_K_B_3_FIVA_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
12_K_B_3_FIVA_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
4.169 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 12_K_B_3_FIVA_BO2021_ESR.pdf
4.163
2021 Opmaak - ontwerp 12_K_B_3_FIVA_BO2021_ESR.pdf
4.163 VR 2020 2810 MED.0346-1 BBT LV.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 3_FIVA_BU2020.pdf
2.965 VR 2021 2105 MED.0177-7 BBT LV.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf