< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN

Achtergrondinformatie: Vanaf Begrotingsuitvoering 2021/Begrotingsopmaak 2022 zijn de Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen Oostende-Brugge en Antwerpen samengevoegd tot de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 8_M_H_317_LOMVlaanderen_BA2023_ESR.pdf
12.662
2023 1ste aanpassing – ontwerp 8_M_H_317_LOMVlaanderen_BA2023_ESR.pdf
12.662 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 8_M_H_317_LOMVlaanderen_BO2023_ESR.pdf
12.664
2023 Opmaak - ontwerp 8_M_H_317_LOMVlaanderen_BO2023_ESR.pdf
12.664 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 317_Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen (LOM Vlaanderen)_BU2022.pdf
20.613 VR 2023 1205 MED.0167-11 BBT MOW.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 8_M_H_317_LOMVlaanderen_BA2022_ESR.pdf
23.071
2022 2de aanpassing – ontwerp 8_M_H_317_LOMVlaanderen_BA2022_ESR.pdf
23.071 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 8_M_H_317_LOMVlaanderen_BA2022_ESR.pdf
23.071
2022 1ste aanpassing – ontwerp 8_M_H_317_LOMVlaanderen_BA2022_ESR.pdf
23.071 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 8_M_H_317_LOMVlaanderen_BO2022_ESR.pdf
23.066
2022 Opmaak - ontwerp 8_M_H_317_LOMVlaanderen_BO2022_ESR.pdf
23.066 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf