< Start

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.958.282 4.170.563

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 394.697 62.888 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.958.282 4.170.563 394.697 62.888 0
     TOTAAL: 173.231 173.221 200 5.437 0
     TOTAAL: 17.442 21.236 14 0 0
     TOTAAL: 1.412.053 1.479.131 0 0 0
     TOTAAL: 931.005 932.814 2.486 0 0
     TOTAAL: 520.113 602.299 250.926 57.451 0
     TOTAAL: 904.438 961.862 141.071 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL 911.727
DAB LOODSWEZEN 140.584
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 1.281.440
DAB VLOOT 132.007
DE VLAAMSE WATERWEG 640.740
DE WERKVENNOOTSCHAP 351.348
LIVAN INFRASTRUCTURE 14.802
LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN 12.664
PENDELFONDS 10.573
PROJECT BRABO 1 25.803
SITE KANAAL Niet van toepassing
TUNNEL LIEFKENSHOEK 83.410
VIA NOORD ZUID KEMPEN 32.484
VIA R4-GENT 9.359
VIA-ZAVENTEM Niet van toepassing
VLAAMSE HAVENS Niet van toepassing
VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE 9.571
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN 1.701.512
WANDELAAR INVEST 12.182

Totaal: 5.370.206


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam