< Start

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.317.242 4.313.325

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 336.706 48.186 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.317.242 4.313.325 336.706 48.186 0
     TOTAAL: 191.143 192.878 1.752 7.653 0
     TOTAAL: 19.778 21.914 38 0 0
     TOTAAL: 1.468.081 1.475.231 0 0 0
     TOTAAL: 1.060.779 1.060.751 1.969 0 0
     TOTAAL: 567.417 544.017 241.390 40.533 0
     TOTAAL: 1.010.044 1.018.534 91.557 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL 1.085.942
DAB LOODSWEZEN 144.541
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 1.471.142
DAB VLOOT 139.493
DE VLAAMSE WATERWEG NV 791.373
DE WERKVENNOOTSCHAP 398.073
LIVAN INFRASTRUCTURE 14.894
LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (LOM VLAANDEREN) 10.755
PENDELFONDS 11.681
PROJECT BRABO 1 27.377
SITE KANAAL Zie rekening
TUNNEL LIEFKENSHOEK - NV 88.945
VIA NOORD ZUID KEMPEN 31.689
VIA R4-GENT 9.422
VIA-ZAVENTEM Zie rekening
VLAAMSE HAVENS Zie rekening
VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE (VSV) 10.457
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (VVM - DE LIJN) 1.682.663
WANDELAAR INVEST NV 12.293

Totaal: 5.930.740


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam