< Start

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.123.407 4.059.464

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 433.477 62.888 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.123.407 4.059.464 433.477 62.888 0
     TOTAAL: 180.084 180.074 200 5.437 0
     TOTAAL: 17.256 21.050 14 0 0
     TOTAAL: 1.437.089 1.383.955 0 0 0
     TOTAAL: 998.633 1.004.442 2.737 0 0
     TOTAAL: 544.398 537.861 289.363 57.451 0
     TOTAAL: 945.947 932.082 141.163 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL 1.129.388
DAB LOODSWEZEN 139.943
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 1.421.721
DAB VLOOT 131.277
DE VLAAMSE WATERWEG 685.170
DE WERKVENNOOTSCHAP 428.394
LIVAN INFRASTRUCTURE 14.966
LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN 12.662
PENDELFONDS 11.573
PROJECT BRABO 1 26.873
SITE KANAAL Niet van toepassing
TUNNEL LIEFKENSHOEK 86.556
VIA NOORD ZUID KEMPEN 31.081
VIA R4-GENT 9.348
VIA-ZAVENTEM Niet van toepassing
VLAAMSE HAVENS Niet van toepassing
VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE 9.577
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN 1.581.536
WANDELAAR INVEST 12.457

Totaal: 5.732.522


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam