< Start

Beleidsdomein Landbouw en VisserijTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 207.053 191.748

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 23.388 2.180 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 207.053 191.748 23.388 2.180 0
     TOTAAL: 72.550 72.550 3.388 3 0
     TOTAAL: 122.944 107.639 20.000 2.177 0
     TOTAAL: 6.182 6.182 0 0 0
     TOTAAL: 5.377 5.377 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 59.525
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 3.237
FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN Niet van toepassing
VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW Niet van toepassing
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 56.488

Totaal: 119.250


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam