< Start

Beleidsdomein Landbouw en VisserijTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 195.539 169.672

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 22.448 2.190 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 195.539 169.672 22.448 2.190 0
     TOTAAL: 64.186 64.186 2.448 196 0
     TOTAAL: 120.383 94.516 20.000 1.994 0
     TOTAAL: 6.014 6.014 0 0 0
     TOTAAL: 4.956 4.956 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 55.472
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 3.619
VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW Niet van toepassing
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 45.659

Totaal: 104.750


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam