< Start

Beleidsdomein Werk en Sociale EconomieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.068.114 4.063.730

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 260.850 1.248 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.068.114 4.063.730 260.850 1.248 0
     TOTAAL: 48.147 45.402 4.486 248 0
     TOTAAL: 6.398 6.644 0 0 0
     TOTAAL: 3.128.969 3.126.956 256.233 1.000 0
     TOTAAL: 627.476 627.604 131 0 0
     TOTAAL: 257.124 257.124 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 1.128.772

Totaal: 1.128.772


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam