< Start

Beleidsdomein Werk en Sociale EconomieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.161.321 4.157.490

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 262.157 1.248 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.161.321 4.157.490 262.157 1.248 0
     TOTAAL: 56.291 53.546 5.793 248 0
     TOTAAL: 7.054 7.300 0 0 0
     TOTAAL: 3.182.627 3.182.338 256.233 1.000 0
     TOTAAL: 650.676 650.804 131 0 0
     TOTAAL: 264.673 263.502 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 1.168.633

Totaal: 1.168.633


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam