< Start

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.115.479 1.133.381

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 34.303 567 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.115.479 1.133.381 34.303 567 0
     TOTAAL: 24.893 24.893 74 135 0
     TOTAAL: 118.095 119.937 19.956 26 0
     TOTAAL: 402.450 401.750 0 406 0
     TOTAAL: 59.435 59.450 0 0 0
     TOTAAL: 365.416 365.416 11.692 0 0
     TOTAAL: 145.190 161.935 2.581 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 21.275
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAARKOM VLAAMS-MAROKKAANS CULTURENHUIS Niet van toepassing
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 885
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.482
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.905
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 568.740
DESINGEL 8.412
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 801
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 13.468
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.570
LITERATUUR VLAANDEREN 13.839
MEDIA INVEST VLAANDEREN 2.643
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 8.047
OPERA BALLET VLAANDEREN 51.567
SPORT VLAANDEREN 268.515
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 24.504
TOPSPORTHAL GENT Niet van toepassing
TOPSTUKKENFONDS 3.257
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 29.367
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 9.749
Z33 Niet van toepassing

Totaal: 1.033.026


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam