< Start

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.275.620 1.287.720

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 34.576 568 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.275.620 1.287.720 34.576 568 0
     TOTAAL: 28.234 28.234 74 185 0
     TOTAAL: 142.956 142.508 20.799 26 0
     TOTAAL: 466.565 466.166 0 357 0
     TOTAAL: 64.856 65.232 0 0 0
     TOTAAL: 400.622 400.622 12.647 0 0
     TOTAAL: 172.387 184.958 1.056 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 21.390
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 877
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 3.093
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 2.035
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 618.135
DESINGEL 9.602
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 246
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 20.520
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.584
LITERATUUR VLAANDEREN 11.196
MEDIA INVEST VLAANDEREN 2.515
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 8.401
OPERA BALLET VLAANDEREN 54.341
SPORT VLAANDEREN 277.301
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 9.418
TOPSPORTHAL GENT Niet van toepassing
TOPSTUKKENFONDS 3.254
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 30.948
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 10.131
Z33 Niet van toepassing

Totaal: 1.086.987


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam