< Start

Beleidsdomein Onderwijs en VormingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 15.265.102 15.140.070

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.515 148.587 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 15.265.102 15.140.070 2.515 148.587 0
     TOTAAL: 78.086 82.271 0 1.650 0
     TOTAAL: 206.059 198.059 0 0 0
     TOTAAL: 10.534.859 10.534.859 0 90.502 0
     TOTAAL: 2.343.555 2.351.805 0 100 0
     TOTAAL: 829.957 829.969 0 50.089 0
     TOTAAL: 1.272.586 1.143.107 2.515 6.246 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 449.843
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN 306.495
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 320.166
HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES Niet van toepassing
MOEV Niet van toepassing
SCHOOL INVEST 121.010
SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Niet van toepassing
UHASSELT PLUS Niet van toepassing
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 4.723.421
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD Niet van toepassing
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Niet van toepassing
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 3.898
VZW IGNATIUS SCHOLEN IN BEWEGING Niet van toepassing

Totaal: 5.924.833


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam