< Start

Beleidsdomein Economie Wetenschap en InnovatieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.514.733 3.421.356

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 88.324 28.520 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.514.733 3.421.356 88.324 28.520 0
     TOTAAL: 47.637 47.637 850 1.311 0
     TOTAAL: 19.592 16.049 0 0 0
     TOTAAL: 2.237.512 2.135.163 87.365 27.209 0
     TOTAAL: 762.330 793.252 0 0 0
     TOTAAL: 436.984 418.334 109 0 0
     TOTAAL: 10.678 10.921 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE 33.106
CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES Niet van toepassing
CLEAN VISION INVEST 0
DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN Niet van toepassing
EXCITE YOUTH FOR ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY Niet van toepassing
FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY Niet van toepassing
FLANDERS FUTURE TECHFUND 34.894
FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL Niet van toepassing
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.757.576
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN 594.346
GIGARANT 248.965
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI Niet van toepassing
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN Niet van toepassing
LRM GROEP 142.671
PMV GROEP 654.675
SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN 5.957
SUSTAINABLE ENERGY VENTURES Niet van toepassing
VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE 266.100
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 23.315
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK 230.453
VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ 238.316

Totaal: 4.230.374


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam