< Start

Beleidsdomein Economie Wetenschap en InnovatieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.702.180 2.653.228

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 105.950 13.495 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 2.702.180 2.653.228 105.950 13.495 0
     TOTAAL: 51.054 51.268 1.184 2.551 0
     TOTAAL: 10.480 9.939 0 87 0
     TOTAAL: 1.393.602 1.368.141 104.685 10.857 0
     TOTAAL: 791.901 791.442 1 0 0
     TOTAAL: 444.466 421.295 80 0 0
     TOTAAL: 10.677 11.143 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE 33.114
CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES Zie rekening
CLEAN VISION INVEST 3.254
DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN Zie rekening
EXCITE YOUTH FOR ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY Zie rekening
FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY Zie rekening
FLANDERS FUTURE TECHFUND (FFTF) 16.177
FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL Zie rekening
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.862.145
FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN (FWO) - STICHTING OPENBAAR NUT (SON) 604.756
GIGARANT 249.838
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI Zie rekening
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN Zie rekening
LRM GROEP 151.382
PMV GROEP 521.979
SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN - NV (SOV) 6.042
SUSTAINABLE ENERGY VENTURES Zie rekening
VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB) - VZW 279.745
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ) - VZW 34.249
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK NV (VITO) 275.843
VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ (VPM) - NV 239.871

Totaal: 4.278.395


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam