< Start

Beleidsdomein Economie Wetenschap en InnovatieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.475.120 3.433.672

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 88.321 27.579 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.475.120 3.433.672 88.321 27.579 0
     TOTAAL: 45.151 45.151 850 1.311 0
     TOTAAL: 22.892 19.349 0 0 0
     TOTAAL: 2.213.555 2.155.023 87.362 26.268 0
     TOTAAL: 758.371 784.155 0 0 0
     TOTAAL: 424.369 418.969 109 0 0
     TOTAAL: 10.782 11.025 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE 33.839
CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES Niet van toepassing
DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN Niet van toepassing
EXCITE YOUTH FOR ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY Niet van toepassing
FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY Niet van toepassing
FLANDERS FUTURE TECHFUND 25.938
FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL Niet van toepassing
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.519.657
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN 578.107
GIGARANT 94.891
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI Niet van toepassing
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN Niet van toepassing
LRM GROEP 163.816
PMV GROEP 632.996
SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN 5.933
SUSTAINABLE ENERGY VENTURES Niet van toepassing
VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE 258.598
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 19.619
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK 230.748
VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ 233.148

Totaal: 3.797.290


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam