< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Departement/Agentschap: VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP

Programma: KLIMAAT

Code ISE: QI

Omschrijving ISE: KLIMAAT


Begrotingsartikel: QE0-9QHETIB-OW

Omschrijving: EEN AMBITIEUS EN REALISTISCH KLIMAATBELEID VOOR DE PERIODE 2021-2030 (KLIMAATFONDS)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 0 306.247 0 VR 2024 1705 MED.0175-14 BBT Energie en Klimaat.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 285.976 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 0 285.976 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 0 299.184 0
2023 Opmaak - ontwerp 0 299.184 0 VR 2022 2810 MED.0398-22 BBT Energie en Klimaat.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 0 360.173 0 VR 2023 1205 MED.0167-27BIS BBT Energie en Klimaat.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 0 307.104 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 0 307.104 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 307.104 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 0 307.104 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 0 247.627 0
2022 Opmaak - ontwerp 0 247.627 0 VR 2021 2810 MED.0372-7 BBT Energie en Klimaat.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf