< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Departement/Agentschap: VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP

Programma: ENERGIE

Code ISE: QK

Omschrijving ISE: ENERGIE


Begrotingsartikel: QE0-9QEEAKB-OW

Omschrijving: TRANSITIE NAAR EEN ENERGIEZUINIG EN KLIMAATNEUTRAAL GEBOUWENPARK ONDERSTEUNEN EN EEN SOCIAAL RECHTVAARDIGE ENERGIETRANSITIE VORMGEVEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 850 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 850 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 700 0 0
2023 Opmaak - ontwerp 700 0 0 VR 2022 2810 MED.0398-22 BBT Energie en Klimaat.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 230 0 0 VR 2023 1205 MED.0167-27BIS BBT Energie en Klimaat.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 1.200 0 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 1.200 0 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.200 0 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 1.200 0 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 0 0 0
2022 Opmaak - ontwerp 0 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-7 BBT Energie en Klimaat.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf