< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WSE

Programma: WERK

Code ISE: JA

Omschrijving ISE: THEMA-OVERSCHRIJDEND


Begrotingsartikel: JB0-9JDBAAE-OW

Omschrijving: ONTVANGSTEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 620 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 620 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 620 0 0
2023 Opmaak - ontwerp 620 0 0 VR 2022 2810 MED.0398-17 BBT WSE.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 848 0 0 VR 2023 1205 MED.0167-22 BBT WSE.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 558 0 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 558 0 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 558 0 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 558 0 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 558 0 0
2022 Opmaak - ontwerp 558 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-22 BBT Werk en Sociale economie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf