< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS, KWALIFICATIES EN STUDIETOELAGEN

Programma: DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN VOLWASSENENONDERWIJS

Code ISE: FF

Omschrijving ISE: VOLWASSENENONDERWIJS


Begrotingsartikel: FD0-9FFDTFA-OW

Omschrijving: LONEN VOLWASSENENONDERWIJS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 0 5.509 0 VR 2024 1705 MED.0175-21 BBT Onderwijs en Vorming.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 2.534 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 0 2.534 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 0 2.534 0
2023 Opmaak - ontwerp 0 2.534 0 VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 0 3.163 0 VR 2023 1205 MED.0167-3 BBT Onderwijs.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 0 2.534 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 0 2.534 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 2.534 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 0 2.534 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 0 3.384 0
2022 Opmaak - ontwerp 0 3.384 0 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf