< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

Code ISE: SB

Omschrijving ISE: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING


Begrotingsartikel: SA0-1SEA2BG-WT

Omschrijving: FLANDERS TECHNOLOGY AND INNOVATION


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 11.192 11.192 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 11.192 11.192 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 12.000 12.000 0
2023 Opmaak - ontwerp 12.000 12.000 0 VR 2022 2810 MED.0398-14 BBT Ondersteuning VR Rampenschade BB OS en IO.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf