< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

Programma: OMGEVING EN NATUUR

Code ISE: QF

Omschrijving ISE: NATUUR EN BIODIVERSITEIT


Begrotingsartikel: QD0-1QCE2FA-WT

Omschrijving: WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 6.396 4.356 0 VR 2024 1705 MED.0175-13 BBT Omgeving en Natuur.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 5.366 6.007 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 5.366 6.007 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 5.283 5.924 0
2023 Opmaak - ontwerp 5.283 5.924 0 VR 2022 2810 MED.0398-24BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 5.145 5.155 0 VR 2023 1205 MED.0167-26 BBT Omgeving.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 5.433 6.074 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 5.433 6.074 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 5.433 6.074 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 5.433 6.074 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 6.253 6.894 0
2022 Opmaak - ontwerp 6.253 6.894 0 VR 2021 2810 MED.0372-15 BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf