< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT MOW

Programma: REGIONALE LUCHTHAVENS

Code ISE: MD

Omschrijving ISE: LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR


Begrotingsartikel: MB0-1MDH2DY-IS

Omschrijving: LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak – goedgekeurd 238 238 0
2023 Opmaak - ontwerp 238 238 0 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 231 231 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 231 231 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 231 231 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 231 231 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 226 226 0
2022 Opmaak - ontwerp 226 226 0 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 37 37 0 VR 2022 2005 MED.0181-4 BBT MOW.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf