< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WSE

Programma: COMPETENTIES

Code ISE: JF

Omschrijving ISE: COMPETENTIES


Begrotingsartikel: JB0-1JFB2FE-WT

Omschrijving: KWALIFICEREND WERKPLEKLEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 3.245 3.245 0 VR 2024 1705 MED.0175-26 BBT Werk en Sociale economie.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 4.783 4.783 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 4.783 4.783 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 4.783 4.783 0
2023 Opmaak - ontwerp 4.783 4.783 0 VR 2022 2810 MED.0398-17 BBT WSE.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf