< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WSE

Programma: SOCIALE ECONOMIE

Code ISE: JH

Omschrijving ISE: ACTIVERING (SOCIALE ECONOMIE)


Begrotingsartikel: JB0-1JEB2HG-WT

Omschrijving: IMW - LOONPREMIES


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 13.019 13.019 0 VR 2024 1705 MED.0175-26 BBT Werk en Sociale economie.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 13.914 13.914 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 13.914 13.914 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 8.350 8.350 0
2023 Opmaak - ontwerp 8.350 8.350 0 VR 2022 2810 MED.0398-17 BBT WSE.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf