< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: ZORG EN GEZONDHEID

Programma: SOCIALE BESCHERMING

Code ISE: GT

Omschrijving ISE: SOCIALE BESCHERMING


Begrotingsartikel: GE0-1GHF2TJ-WT

Omschrijving: GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 97.576 97.576 0 VR 2024 1705 MED.0175-10 BBT WVG.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 84.338 84.338 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 84.338 84.338 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 87.920 87.920 0
2023 Opmaak - ontwerp 87.920 87.920 0 VR 2022 2810 MED.0398-19 BBT WVG.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 140.440 140.440 0 VR 2023 1205 MED.0167-1 BBT WVG.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 131.090 131.090 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 131.090 131.090 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 131.090 131.090 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 131.090 131.090 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 131.090 131.090 0
2022 Opmaak - ontwerp 131.090 131.090 0 VR 2021 2810 MED.0372-21 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf