< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

Programma: ECONOMIE

Code ISE: ED

Omschrijving ISE: GROEI-ONDERSTEUNING KMO'S EN GROEIBEDRIJVEN


Begrotingsartikel: EC0-1ECB5DY-IS

Omschrijving: FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 1.135.165 1.135.165 0 VR 2024 1705 MED.0175-28 BBT EWI.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.167.761 1.065.412 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 1.167.761 1.065.412 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 1.149.513 1.090.981 0
2023 Opmaak - ontwerp 1.149.513 1.090.981 0 VR 2022 2810 MED.0398-16 BBT EWI.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 692.649 692.649 0 VR 2023 1205 MED.0167-23 BBT EWI.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 741.729 595.903 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 741.729 595.903 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 741.729 595.903 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 741.729 595.903 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 742.916 643.435 0
2022 Opmaak - ontwerp 742.916 643.435 0 VR 2021 2810 MED.0372-6 BBT Economie, Wetenschap en Innovatie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf