< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

Programma: ECONOMIE

Code ISE: EB

Omschrijving ISE: FINANCIERING ONDERNEMINGEN


Begrotingsartikel: EC0-1ECB2BD-PR

Omschrijving: LENINGEN IN HET KADER VAN DE OEKRAINECRISIS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 0 0 0 VR 2024 1705 MED.0175-28 BBT EWI.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.000.000 1.000.000 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 1.000.000 1.000.000 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 1.000.000 1.000.000 0
2023 Opmaak - ontwerp 1.000.000 1.000.000 0 VR 2022 2810 MED.0398-16 BBT EWI.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf